KOMUNIKATY  DYREKTORA 2017/2018

GALERIA ZDJĘĆ

OSOBOWOŚCI SZKOLNE - zestawienie historyczne

Uczniowie aspirujący do grona "Osobowości Szkolnych", jeżeli nie ma Ich jeszcze w wykazie, proszeni są o zgłoszenie się do Dyrektora szkoły.

Rok Liturgiczny Kościoła  – pod duszpasterskim hasłem

„Jesteśmy Napełnieni Duchem Świętym”

 

Boże Narodzenie 2017

Czas przygotowania do Bożego Narodzenia to: Modlitwa, Spowiedź,

Msza św. roratnia, uśmiech, pomoc w Domu, ubieranie choinki,

wykonanie stroika, szopki, skupienie,

wystrój świąteczny, Wigilia, Pasterka i Tradycja. 

22.12 - piątek

– 8.30 - Spotkanie przedświąteczne w auli szkolnej.

– 8.55 - wigilie klasowe

W tym dniu spotkamy się ostatni raz przed przerwą świąteczną. Postarajmy sie przygotować

wewnętrznie i zewnętrznie do ostatnich szkolnych życzeń i łamania sie opłatkiem.

 

   

!!! STOP DOPALACZOM!!! - komunikat

Szkolenia BHP i pierwsza pomoc medyczna