Menu
Witamy na oficjalnej stronie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich "Fortis" w Tarnobrzegu
KONKURS PROFILAKTYCZNY "UZALEŻNIENIOM MÓWIMY STOP"


Celem konkursu było uświadomienie młodzieży zagrożeń związanych z uzależnieniem, promowanie zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji przez upowszechnianie wzorów i postaw prozdrowotnych oraz zainspirowanie kreatywnością młodzieży w procesie zdobywania różnorodnych umiejętności życiowych. W rezultacie uzyskano oryginalność projektów prac, promujących zachowanie zdrowego trybu życia co jest podłożem do dalszego udziału uczniów w II Edycji Konkursu Plastycznego STOP! przemocy, dopalaczom i używkom pod każdą postacią.
Komisja wzięła pod uwagę walory estetyczne, samodzielną pracę oraz czytelny przekaz o tematyce uzależnień. Przyznano następującą skale oceniania:
Kl. I a - 8 pkt
Kl. I b - 7pkt
Kl. II a - 8 pkt
Kl. II b - 6 pkt
Kl. II c - 8 pkt
Kl. III a - 6 pkt
Kl. III b - 8 pkt
Kl. III c - 0 pkt


Pedagog szkolny: mgr Anna Piotrowska

Galeria zdjęć
Copyright © 2017 by katolik.tarnobrzeg.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by M.S