Menu
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH "FORTIS"

Fortis - mężny, mocny, silny

"Fortis imaginatio generat casum" - Siła wyobraźni rodzi rzecz samą


POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Stowarzyszenie działa przy Szkołach Katolickich prowadzonych przez Parafię Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu.
2. Stowarzyszenie w swej działalności realizuje cele statutowe.
3. Terenem działalności stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Tarnobrzeg.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony, nie prowadzi działalności gospodarczej i nie ma celów zarobkowych.
5. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków, jednak do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Copyright © 2012 by katoliktbg.vel.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by M.S